ПЕГ "Д-р Иван Богоров"

ПЕГ "Д-р Иван Богоров"

Със Заповед на Министерството на образованието и науката през 1993 година се създава Езикова гимназия - гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път - пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” - престижно училище с традиции и стил. През годините гимназията успя да се появи, да се развие, да се утвърди, да се докаже, да се конкурира и да побеждава конкурентите си. Завладяно изцяло от прогресивен възрожденски дух за просвета, училището избира за свой патрон видния български възрожденец и ерудит д-р Иван Богоров.

Днес Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” разполага със собствена сграда на бул. „Христо Ботев”№ 45. Гордост за училището и града е изграденият и оборудван с най-съвременните материално-технически и дидактически материали „център за природни науки” с кабинети по химия, физика, биология и лаборатория към тях. Училището разполага и с обособени 3 кабинета по информатика и информационни технологии, кабинети по Английски език, Немски език, Философия, Свят и личност, География и икономика. Съвременната учебна база и отличната професионална подготовка на преподавателите от Профилирана езиковата гимназия са устоите на качествено засилено обучение на ученици в профил „чуждоезиков” - английски и немски език като допълнително се изучават и испански, италиански и руски език.

От учебната 2007/2008 година ПЕГ „Д-р Иван Богоров” е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

От 2008 година училището има и свой химн по музика и текст създадени от възпитаничка на гимназията.

На 16.12.2009 г. учениците на ПЕГ „Д-р Иван Богоров” направиха своя избор за училищна униформа, която влезе в сила от 01.03.2010 г.

В съответствие с промените на образователната система на средното образование в гимназията ще се осъществява профилирано обучение във втори гимназиален етап по трите модула:  - „Математика с информационни технологии“, „Химия и опазване на околната среда с биология и здравно образование“, „История и цивилизации с география и икономика“, това осигурява възможности на възпитаниците на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ както да продължат образованието си, така и да започнат работа във възможно най-широк кръг от специалности. Към отличната езикова подготовка в два чужди езика се прибавят и знанията от трите основни научни области – точни, природни и хуманитарни науки. Този резултат е гарантиран и от отличната материална база.


Директор на училището Красимир Кръстев
ПЕГ "Д-р Иван Богоров "/ Dr. Ivan Bogorov Foreign Language High School

Адрес/ Аddress:

бул. Христо Ботев 45 / Hristo Botev, Bul. 45
гр. Димитровград/ Dimitrovgrad
тел./ tel: 0391/ 2 55 25
факс/ fax: 0391/ 2 55 25
e- mail: [email protected]
website: www.eg-dg-bg.com