ОУ “Васил Левски“ с. Ябълково

В статистиката на училищата в Княжество България за 1896/97 г., стр.342 е посочено, че в с.Алмалий (Ябълково) има училище от 1839 г. “.През 1848 г. е построена първата училищна сграда, която се е помещавала в църковния двор. След Освобождението – 1879 г. е изградено ново училище извън двора на църквата, която е разрушена след земетресението през 1928г. На същото място е възстановена постройката на началното класове, в която днес се помещава детската градина. 

През 1926 г. с. Ябълково вече има и прогимназия, по-късно през учебната 1962/63 година се обединяват двете училища в едно - ОУ “Васил Левски“, което в 1963 година се нанася в нова двуетажна сграда. Днес обучението се провежда в 8 класни стаи и 7 кабинета - 2 кабинета по ИТ, 1 по химия и биология, 1 по физика, 1 по изобразително изкуство. 1 медицински кабинет,   1 кабинет по готварство, 1 трапезария, 1 библиотека, 1 физкултурна стая, всички обновени и светли с бели дъски. Училището има голям двор, с места за отдих, площадки по волейбол, баскетбол, футбол.

През 2012 година в училище беше реализиран проект за енергийна ефективност, с  който се постигна намаляване на енергийните разходи, подобряване микроклимата в класните стаи, възпитаване на учениците в ефективно използване на енергията. По спечелен проект „ИКТ в училище“ – терминални решения, беше обзаведен нов компютърен кабинет в училище – с 10 нови терминални клиенти и сървър. Двата кабинета по ИТ са снабдени с мултимедии.

Възпитаниците от училище редовно и активно участват в културния и обществен живот на селото. Изключително ползотворно е сътрудничеството с местното читалище в резултат, от което на децата и учениците са предоставени възможности за извънкласни занимания по интереси, развитие на творческите им заложби и стимулиране на индивидуалните интереси и постижения в много и различни области.

 

Директор – Елза Видева

Адрес: с. Ябълково , ул. „ Васил Левски”24
Телефон: 039372266
e- mail: yabalkovoschool@abv.bg
website: http://ouvlevski.com/

 

свали като .pdf