ОУ "Пейо К. Яворов"

ОУ "Пейо К. Яворов"

На 20.10.1950г. в кв. „Млада гвардия” прозвънява първият звънец на откритото в един жилищен блок начално училище. През 1955г. то прераства в основно, а през 1975г. на общо училищно тържество е прието да се именува на българския поет и патриот Пейо Крачолов Яворов. През 1963г. започва строеж на новата сграда, която  е открита официално на 12.04.1965 г.

Вече 70 години усилията на педагогическите специалисти са насочени към формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, чрез възпитание и обучение, според на държавните образователни изисквания и  стандартите на Европейския съюз за усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите заложби на младите хора. В момента в ОУ „П.К.Яворов” се обучават 260 ученици в 13 паралелки в начален и  прогимназиален етап. Учители и ученици активно и с амбиция участват в проекти – обучителни, възпитателни, интеграционни. Децата и учениците имат възможност да развиват своите таланти според индивидуалните си интереси - участват в много извънкласни форми на обучение, в извънучилищни мероприятия.

Учители, ученици, родители се радват на делови и творчески комфорт в енергийно ефективно обновената сграда с модерно и ново оборудване, получено по национални програми и европейски проекти.

 

ДИРЕКТОР ВЕНЦИСЛАВ ХАДЖИЕВ

Адрес: ж.к. ИЗТОК ул. ИЗГРЕВ № 1
Телефон: 039126469
Е-mail: [email protected]
http://yavorov.eu