Учебни заведения

ОУ "Алеко Константинов"

ОУ „Алеко Константинов” e създадено през 1964 г. и се развива уверено и успешно, съчетавайки по безспорен и уникален начин модерното обучение и приемствеността. Висококвалифицирани преподаватели прилагат на практика съвременните методи на обучение и утвърдени педагогически традиции в българското образователно дело. Динамичното време, в което живеем, изисква личности със самостоятелна…

СУ "Любен Каравелов"

Средно училище "Любен Каравелов", основано на 15 септември 1957г. вече  62 години утвърждава добри педагогически практики на качественото образование и ги съчетава с новости в методиката на преподаване. Възпитаниците на училище „Любен Каравелов“ се реализират успешно в сферата на бизнеса, информационното обслужване, рекламата и туризма. Акценти в обучението са постигането…

ОУ "Васил Левски", Димитровград

Училище „Васил Левски”, Димитровград е създадено през 1961 година. През годините образователната институция функционира като средно общообразователно училище, което обучава деца от 1-12-ти клас с профилирана подготовка по изобразително изкуство и музика. В продължение на повече от  20 години СОУ „Васил Левски” утвърждава визия на водеща образователна институция в Димитровград…

ОУ "Пенчо Славейков"

ОУ „Пенчо Славейков”, училище с вековна история и традиции, вече 110 години се стреми да развива и утвърждава модерно образование, полезно за обществото, осигуряващо качествена подготовка и добра реализация на младите хора. Формиране на личности с трайни знания и умения,  толерантна и отворена култура, с осъзнато гражданско съзнание и поведение, способни…

ПМГ "Иван Вазов"

Гимназия „Иван Вазов” е най-старото средно училище в града, заема водещо място в образователното пространство на града, обучава и възпитава амбициозни и талантливи димитровградски ученици, които се изявяват в областта на точните и природните науки. Училището носи името на Иван Вазов (27.06.1850 - 22.09.1921) - най-популярният български писател и поет,…

ПЕГ "Д-р Иван Богоров"

Със Заповед на Министерството на образованието и науката през 1993 година се създава Езикова гимназия - гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път - пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”…

ОУ "Пейо К. Яворов"

На 20.10.1950г. в кв. „Млада гвардия” прозвънява първият звънец на откритото в един жилищен блок начално училище. През 1955г. то прераства в основно, а през 1975г. на общо училищно тържество е прието да се именува на българския поет и патриот Пейо Крачолов Яворов. През 1963г. започва строеж на новата сграда,…

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Черноконево, Димитровград

Историята на училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Димитровград води своето начало от далечната 1868 година и така вече повече от 150 години училището е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство. 1868 година е създадено първото училището по идея на местния възрожденец даскал Мильо Шейтанов.Сградата е…

ОУ “Васил Левски“ с. Ябълково

Основно училище „Васил Левски” в с. Ябълково е най-старата образователна институция в региона. Вече повече от 180 години училището е образователен и културен център, възпитава и обучава децата и младите хора от с. Ябълково и околните населени места. В статистиката на училищата в Княжество България за 1896/97 г., стр.342 е…

ОУ „ Д.Н. Матевски”, гр. Меричлери

Училище „Д. Н Матевски”, гр. Меричлери е едно съвременно училище, втъкало в себе си опита на онези първи будители, които са поставили началото в далечната 1839-та година, и тези, които продължават да надграждат през годините с възрожденски ентусиазъм. През 2019 година Основно училище „Димитър Недялков Матевски” отбелязва своя 180-годишен юбилей…