Учебни заведения

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” е приемник на ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГ „Капитан Петко Войвода“, които се обединяват със Заповед на МОН РД-14-53 от 27.06.2014г. ПГ „Капитан Петко Войвода“ e създадена на 1 септември 2007 година чрез сливане на две училища – ПГ по строителство „Пеньо…

ОУ „Христо Смирненски”, с. Радиево

Още в далечната 1882 година в с. Радиево е открито училище. Отначало занятията се водят в старата сграда на конака, а след няколко години се построява нова училищна сграда в северната част на църковния двор. Тя се състои от две учебни стаи, килер за учебни пособия и стая за учителите.…

ОУ „Хр. Ботeв”, с. Крепост

Училището има богата 139-годишна история, с която може да се гордее всеки, докоснал се до неговата неповторима културна и просветна атмосфера. Училището е уникален храм на културата с дарените от художниците братя Паневи картини и изработените от тях пана върху фасадата. По неповторим начин естетическата им стойност се съчетава с…

ОУ „ Д.Н. Матевски”, гр. Меричлери

Училище „Д. Н Матевски”, гр. Меричлери е едно съвременно училище, втъкало в себе си опита на онези първи будители, които са поставили началото в далечната 1839-та година, и тези, които продължават да надграждат през годините с възрожденски ентусиазъм. През 2019 година Основно училище „Димитър Недялков Матевски” отбелязва своя 180-годишен юбилей…

ОУ “Васил Левски“ с. Ябълково

Основно училище „Васил Левски” в с. Ябълково е най-старата образователна институция в региона. Вече повече от 180 години училището е образователен и културен център, възпитава и обучава децата и младите хора от с. Ябълково и околните населени места. В статистиката на училищата в Княжество България за 1896/97 г., стр.342 е…

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Черноконево, Димитровград

Историята на училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Димитровград води своето начало от далечната 1868 година и така вече повече от 150 години училището е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство. 1868 година е създадено първото училището по идея на местния възрожденец даскал Мильо Шейтанов.Сградата е…

ОУ "Пейо К. Яворов"

На 20.10.1950г. в кв. „Млада гвардия” прозвънява първият звънец на откритото в един жилищен блок начално училище. През 1955г. то прераства в основно, а през 1975г. на общо училищно тържество е прието да се именува на българския поет и патриот Пейо Крачолов Яворов. През 1963г. започва строеж на новата сграда,…

ПЕГ "Д-р Иван Богоров"

Със Заповед на Министерството на образованието и науката през 1993 година се създава Езикова гимназия - гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път - пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”…