КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

kdk-1.jpg

Клубът на дейците на културата (КДК) е основан през 1963 г. и е сред най-значимите институции, оформящи облика на духовния живот на града ни.  От създаването му до днес основната мисия на КДК е да обединява творците от всички сфери. През своето половинвековно присъствие като културно средище неизменно и всеотдайно е способствал за популяризиране постиженията не само на димитровградски, но и на много творци от България.

В духовната летопис на КДК са запечатани изявите на стотици утвърдени и начинаещи автори в областта на поезията, изобразителното изкуство, музиката, публицистиката, белетристиката, фотографията, приложните изкуства и всичко, свързано с културния живот.

Съществен е приносът на Клуба на дейците на културата и за изграждането на усет за естетика и стремеж към творчески изяви у младите хора на Димитровград. Като истинско духовно средище, КДК винаги е съдействал на всички димитровградски училища и е давал възможност за изява на ученическото творчество, следвайки принципите и за образователно-възпитателния  характер на културата. 

 

Адрес:
6400 Димитровград
бул. „България” № 8
e-mail: [email protected]
Профил: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001876122405&fref=ts

***