Творчески групи и сдружения

КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

Клубът на дейците на културата (КДК) е основан през 1963 г. и е сред най-значимите институции, оформящи облика на духовния живот на града ни.  От създаването му до днес основната мисия на КДК е да обединява творците от всички сфери. През своето половинвековно присъствие като културно средище неизменно и всеотдайно е способствал за популяризиране постиженията не само на димитровградски, но и на много творци от България.

В духовната летопис на КДК са запечатани изявите на стотици утвърдени и начинаещи автори в областта на поезията, изобразителното изкуство, музиката, публицистиката, белетристиката, фотографията, приложните изкуства и всичко, свързано с културния живот.

Съществен е приносът на Клуба на дейците на културата и за изграждането на усет за естетика и стремеж към творчески изяви у младите хора на Димитровград. Като истинско духовно средище, КДК винаги е съдействал на всички димитровградски училища и е давал възможност за изява на ученическото творчество, следвайки принципите и за образователно-възпитателния  характер на културата. 

 

Адрес:
6400 Димитровград
бул. „България” № 8
e-mail: kdk_dg@abv.bg
Профил: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001876122405&fref=ts

***

ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

             Дружеството на писателите „Пеньо Пенев” е учредено през 2010г. в Димитровград. Носи името на поета с ватенката, останал свързан завинаги с историята на Димитровград - Пеньо Пенев. Дружеството е създадено като творческа организация на доброволен принцип без възрастови ограничения за творци на писаното слово, доказали своите творчески качества. В него членуват добре познати на местната културна общественост поети като Кръстьо Кръстев, Ангел Ников, Демир Демирев. За председател на обединението е избран Петко Тенев-Каневски.
            Сред целите на сдружението са да се възроди и популяризира изящната словесност. Дружеството реализира обмен на културни и творчески връзки между различни общини в страната и чужбина. Има за цел още да продължи традицията в организирането и участието в проявите, посветени на националните Дни на поезията "Пеньо Пенев", срещите "Доброслов" и поетичното ателие "Злато поле". Инициатор е на ежегодни конкурси за определяне на книга и автор на годината, както и подпомага книгоиздаването в община Димитровград.
             Повече информация за клуба може да получите в Дом – музей „Пеньо Пенев”.

свали като .pdf