ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно“

img_0188.jpg

Център за подкрепа за личностно развитие–Народна астрономическа обсерватория и планетариум  (ЦПЛР-НАОП) „Джордано Бруно” е официално открита на 24 май 1962 г. Комплексът е разположен в парк „Н. Вапцаров”.

В Звездната зала на планетариума може да бъде демонстрирано изкуствено звездно небе. Диаметърът на залата е осем метра и е оборудван с апарат на фирмата „Цайс”, проектори и куполообразен екран, на който се проектира звездното небе. Визуализират се около 5000 звезди, Слънцето, Луната, планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, координатните системи, процесията на земната ос, движението на небесните обекти и други.

Капацитетът на планетариума е 45 седящи места. Той е първият открит в България планетариум, като изключително любопитен е факта, че първият апарат, с който той е работил е конструиран и изработен в Димитровград (апаратът се съхранява в обсерваторията).

Има учебен корпус, разполагащ с кабинети, зала за конференции с 60 места, специализирана астрономическа библиотека и множество астрономически глобуси и уреди, подпомагащи процеса на обучение по астрономия. В  обсерваторията се намират двата учебни кабинета, където се провеждат занятия на кръжочници. Кръжочниците участват в множеството национални и международни конкурси и олимпиади, където  печелят призови места.  Стаите са оборудвани с различни глобуси – Baader Planetarium, Helios Planetarium, три звездни и два лунни глобуса, армилярна сфера, глобус на Земята, апарат Телурий (система Слънце-Земя-Луна). Библиотека на обсерваторията разполага с над 3000 тома.

ЦПЛР-НАОП разполага с наблюдателен павилион с подвижен покрив за извършване на астрономически наблюдения.

В двора на обсерваторията се издига внушителен паметник на великия италиански философ  Джордано Бруно, чието име носи целият комплекс.

Обсерваторията е добре оборудвана с любителски телескопи за наблюдение на звездното небе и Слънцето. В отличните педагози он ЦПЛР  оргаизират групи за занимания по интереси, в които обучават деца и ученици от подготвителните групи на детските заведения и ученици от всички общински училища. В залата  планетариума редовно се изнасят лекции за ученици и граждани, свързани с астрономията. Астрономически наблюдения в обсерваторията се провеждат всяка сряда по време на учебната година, както и винаги когато има важно астрономическо събитие като лунно затъмнение, слънчево затъмнение, пасажи, комети, метеорни потоци и др. Достъпът за граждани е свободен.

Девизът на планетариума е :„Най- краткият път към звездите”

 

Директор  Димитър Кокотанеков
6404 Димитровград
парк „Никола Вапцаров“ 
тел.: (0391) 66797
e-mail: [email protected] 
web: http://www.naopjbruno.bg