Заключителна пресконференция и откриване на Културен дом "Химик"

ПОКАНА

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция и церемония „Рязане на лента“ на 19 март 2024г. /вторник/ от 13:00ч. в Културен дом „Химик“ по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград”.

В събитията ще участват г-н Иво Димов - кмет на Община Димитровград, инж.Клавдия Тончева – ръководител на проекта и представители на фирмата изпълнител.

Общата стойност на проекта е 3 882 378.56лв., от които безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” в размер на 3 300 021.78 лв. и 582 356.78лв. собствен принос на бенифициента, от които 557 865.00лв. финансов инструмент.

В резултат на реализацията на проекта бе извършен цялостен ремонт и реставрация на сградата отвътре и отвън, включително и покрива, който бе подменен с нови керамични керемиди. Реставрирана е скулптурата над главния вход, възстановена е мозайката по външните стълбища и площадки и напълно подновена е дограмата на сградата. Напълно реновиран е съществуващия киносалон и е превърнат в съвременна многофункционална зала за театрални представления, концерти и конференции. На първия и втория етаж бе запазена мозайката в предверието и централното фоайе, след като се почисти и полира. Запазен бе стенописът в централното фоайе дело на художника Владимир Пенев. Изцяло се подмени водопроводната и канализационната мрежа и електроинсталацията. С проекта се осигури достъп и условия за пребиваване на зрители с проблеми в опорно-двигателния апарат. Извърши се и цялостна подмяна на сградната отоплителна инсталация и отоплителните тела. Изградиха сe нови пожароизвестителна инсталация, система за видеонаблюдение и оповестителна инсталация

Чрез осъществените дейности по проекта се постигна единство между съвременнитe технологични изисквания за една многофункционална културна сграда и съхраняване атмосферата на старата сграда – обявена за недвижима културна ценност, част от урбанистичната недвижима културна ценност – “Ансамбъл площад „Трети март“, което от своя страна повиши привлекателността на градската среда.

 

     

 

 

 

 

Последна промяна: 19:23:55, 12 Март 2024

Още новини

Покана за заключителна пресконференция по проект „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“

384

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 24 април 2024г. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Начална пресконференция по проект "Соленци"

271

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18 март 2024г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Проведена e заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград"

418

На 18.01.2024 г. от 14.30 часа, в Заседателната зала, етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград" в изпълнение на Административен договор № BG16RFOP001-8.001-0009-С01, по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „„Бюджетна линия  за…

Към всички новини