Текущи проекти

"И аз имам семейство" 2

Управляващ орган/схема  ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" Стойност/лева   Период на изпълнение Декември 2015 - Април 2016  

Приеми ме 2015

                                                   Проект „Приеми ме 2015”   На  11.12.2015г. Община Димитровград подписа Споразумение №BG03-ПС01-7. Във връзка с изпълнение на проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.,…