Начална пресконференция по проект "Соленци"

Изображение 32229

ПОКАНА

 

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18 март 2024г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния басейн”. Проектът се изпълнява по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Участие в пресконференцията ще вземат Иво Димов – кмет на община Димитровград, Красимира Бонева – ръководител на проекта.

Обща стойност на проекта e 160 211.87 евро или 313 195.27 лева, финансиран чрез комбинирана подкрепа, както следва: 143 750.44 евро или 281 147.10 лева от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и от национално съфинансиране и 16 461.43 евро или 32 195.27 лева.

 

Изпълнението на проекта е част от реализацията на стратегическия план на община Димитровград за оползотворяване на природния, културен, туристически, социален, икономически и географски потенциал на целевата територия и наличната техническаинфраструктура, с цел създаване на рамка за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства и постигане на икономически растеж чрез подпомагането на местния бизнес и чрез създаването на нови работни места.

Основната цел на проекта е чрез инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост, на база използване на местните неоползотворени ресурси да се спомогне за намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и икономическата активност, да се постигне напредък в социално-икономическо развитие на общината.

Последна промяна: 17:31:28, 11 Март 2024

Още новини

Покана за заключителна пресконференция по проект „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“

385

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 24 април 2024г. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Заключителна пресконференция и откриване на Културен дом "Химик"

416

ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция и церемония „Рязане на лента“ на 19 март 2024г. /вторник/ от 13:00ч. в Културен дом „Химик“ по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020…

Проведена e заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград"

418

На 18.01.2024 г. от 14.30 часа, в Заседателната зала, етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград" в изпълнение на Административен договор № BG16RFOP001-8.001-0009-С01, по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „„Бюджетна линия  за…

Към всички новини