Текущи проекти

Покана за заключителна пресконференция по проект „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 24 април 2024г. (сряда) от 10.30 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Заключителна пресконференция и откриване на Културен дом "Химик"

ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция и церемония „Рязане на лента“ на 19 март 2024г. /вторник/ от 13:00ч. в Културен дом „Химик“ по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020…

Начална пресконференция по проект "Соленци"

ПОКАНА   Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18 март 2024г. (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на II етаж в общинска администрация по повод реализация на проект №BGLD-1.007-0022 „Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс „Соленци“, град Меричлери, първи етап Възстановяване функционалността на минералния…

Проведена e заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград"

На 18.01.2024 г. от 14.30 часа, в Заседателната зала, етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград" в изпълнение на Административен договор № BG16RFOP001-8.001-0009-С01, по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „„Бюджетна линия  за…

Проведена e информационна среща по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград"

На 01.12.2023 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе  информационна среща по проект BG05SFPR002-2.002-0139-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.002„Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  Обща…

Проведена e информационна среща по проект „Грижа в дома в Община Димитровград“

На 01.12.2023 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровградсе проведе втора информационна среща по проект BG05SFPR002-2.001-0056 „Грижа в дома в Община Димитровград“в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0056-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие…

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0139-C01„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД“

П О К А Н А   ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0139-C01„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0139-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски…

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД “

ПОКАНА   ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД “       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „Грижа в дома в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез…

Проект: “LOST MUSIC: Увеличаване аудиторията на класическата музика чрез привлекателността на изгубеното наследство”

Проект: “LOST MUSIC: Увеличаване аудиторията на класическата музика чрез привлекателността на изгубеното наследство”   Финансиращ орган: „Европейска изпълнителна агенция за образование и култура”- European Education and Culture Executive Agency (EACEA).   Проектът LOST MUSIC обхваща следните партньори: 1. FORLIMUSICA APS (Италия); 2.Община Димитровград (България); 3. Провинциален съвет на Аликанте и…