Текущи проекти

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция,

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 септември 2023г. от 10.30 часа в зала „Гроссето”, бул. „Г.С.Раковски” № 15, гр. Димитровград.   По проекта се предоставят пакет от интегрирани социални,…

Обновения театър ще бъде открит официално на 5 септември

На 5 септември 2023г. (вторник) от 18.30ч. Община Димитровград ще открие с официална церемония тип „рязане на лента” на обновения Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, Димитровград. Културната институция е напълно обновена в резултат на извършен мащабен ремонт по проект “Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград. Проектът се…

Покана за заключителна пресконференция по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”

      ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 7 юни 2023г. (сряда) от 11.00ч. в залата на II етаж на Общинска администрация по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”. Проектът се изпълнява по…

Проект FARO

Противоречивото наследство в европейските градове - създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите

Община Димитровград приема заявления-декларации на кандидат-потребители за услугата по предоставяне на топъл обяд

  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД     Във връзка със стартиралата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз, Община Димитровград обявява прием на…

Проект BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „Грижа в дома в Община Димитровград“ Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,

На 02.12.2022г. Кмета на Община Димитровград подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „Грижа в дома в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027   Обща стойност на проекта: 1 266 400,…

Проект: „Противоречивото наследство в европейските градове - създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите“

Програма „Европа за гражданите“ Бюджет: 148.680 € Партньори: - Община Димитровград – Водещ партньор - Община Щей - Румъния - Община Солнок - Унгария - Община Тирана - Албания - Община Шкодра - Албания - Община Карбония - Италия - Община Нова Горица - Словения - Асоциация „АТРИУМ“ - Италия…

Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград”

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Име на процедурата: BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 Име на бенефициента: Община Димитровград Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в…

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по…