СТАТУТ на Международен пленер по живопис „Побратими” – Димитровград

Международният пленер по живопис „Побратими” се организира ежегодно от Община Димитровград и Градска художествена галерия „Петко Чурчулиев”.

 

Цели:

 • Да възроди създадените традиции
 • Да поощрява свободата на творческо изразяване и приобщава към културните европейски ценности
 • Да бъде повод за възникване на нови художествени произведения
 • Да стимулира творческите търсения и контактите между художници от различни страни
 • Да  популяризира града и подпомага развитието на творците му,
 • Да  укрепи връзките с побратимените градове и спомогне за създаването на нови културни контакти
 • Да популяризира Димитровград, като място с интересна история и жизнено настояще
 • Да докаже, че езикът на изобразителното изкуство е без граници.

 

Същност:

Пленерът дава възможност за творческа работа и творчески контакти на различни по възраст и афинитет художници, утвърдени автори, с постоянно и забележимо присъствие в страната, където творят.

Провежда се на територията на  община Димитровград в продължение на 8 дни - началото на месец юни.

Заключителният етап е изложба от създадените творби, в последния ден на пленера. Открива се от кмета на града, с присъствие на авторите.  Изложбата е достъпна за посещения минимум един месец. За пленера и нея се издава каталог.

   

Участници:

   В Международен пленер „Побратими” участват 8 художника, с  доказан професионализъм и приложени биографии: 4 от тях са от градове в чужбина, с които Димитровград е побратимен или има дружески отношения. 4-ма са и българските художници, от които 2-ма - димитровградчани.

    Участниците  се предлагат от Градска художествена галерия „Петко Чурчулиев”

Тема: Димитровград и общината в свободна творческа нтерпретация: пейзаж - природен, градски, индустриален, натюрморт, портрети и др.

 

Условия:

Домакините - организатори осигуряват:

 • Необходимите за творчеството материали: Комплект бои, платна - 2 бр.  (80 х 100, или 60 х 80 см.) на стойност до 200 лв. на участник
 • Работно пространство
 • Храна или средства за нея на стойност 20 лв. на ден за участник
 • Подходящо място за нощувка на гостите
 • Уреждане на изложба с творбите, създадени по време на пленера.
 • Откупка – по една творба от художник, на стойност до 800 лв.
 • Издаване на каталог на изложбата.
 • Транспорт от София до Димитровград и обратно, за гостите –участници
 • Транспорт от мястото за нощуване до мястото на пленера и обратно, при отдалеченост
 • Преводачи на съответните езици
 • Реклама в местни и национални медии.

Участниците се ангажират:

 • Предварително да заявят формата на платното на което ще работят
 • Да осигурят сами материалите си за работа, при условие, че предоставените не им допадат.
 • Да представят най-малко по 2 творби – всеки, за  заключителната изложба на пленера.
 • Една от творбите, сътворени на пленера да бъде оставена като дарение за Община Димитровград
 • Да осигурят сами или чрез спонсори пътните си разходи – художниците от чужбина – до отправна за Димитровград точка, художниците от страната – до Димитровград 
 • Всеки участник приема статута на пленера, имащ равностойността на договор. По преценка на организаторите могат да се сключат и индивидуални договори.

Други условия:

Спомоществователите /спонсорите/ на Международен пленер „Побратими” получават реклама в свързаните с него материали и издания.

       

  ФИНАНСОВ ПРОЕКТО-ПЛАН

Материали за рисуване

8 х 200                                           1600 лв.

Храна

8 х 8 дни х 20 лв.                          1280 лв.

Хотел

8 х 8 дни х 40 лв                           2560 лв.

Откупка

8 х 800                                            6400 лв.

Каталог- диплянка

                                                        2000 лв

Заключителна среща с коктейл

Реклама – плакати, покани

                                                          500 лв.

                                                          660 лв.

 

 

 

 

Изложба

В галерията

Преводачи

От общината и доброволци

Транспорт:  София – Димитровград - София

Общински превоз.

Общо: 15 000 лв.