Статути

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

Чл. 1. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Община Димитровград присъжда Национална литературна     награда „Пеньо Пенев” веднъж на две години в рамките на Дни на поезията - Димитровград, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май. Паралелно с Националната, се присъжда и Специална литературна награда.

СТАТУТ за удостояване със звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДИМИТРОВГРАД”

Чл. 1.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” е най-високото признание на обществеността на Димитровград . Присъжда се на  български или чуждестранни граждани за значима обществена дейност , принос в развитието на града и издигане на неговия авторитет, както и за проявени  гражданска доблест и героизъм.