Съвет на децата

ОБЯВА - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА МЕСТНО НИВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГЛАСА НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА МЕСТНО НИВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГЛАСА НА МЛАДИТЕ ХОРА В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА, КОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО     Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и…