Заседание на Общински съвет - Димитровград от 29.7.2021 година

Решение № 512

Решение № 513

Решение № 514

Решение № 515

Решение № 516

Решение № 517

Решение № 518

Решение № 519

Решение № 520

Решение № 521

Решение № 522

Решение № 523

Решение № 524

Решение № 525

Решение № 526

Решение № 527

Решение № 528

Решение № 529

Решение № 530

Решение № 531

Решение № 532

Решение № 533

Решение № 534

Решение № 535

Решение № 536

Решение № 537

Решение № 538

Решение № 539

Решение № 540

Решение № 541

Решение № 542

Файлове: