Заседание на Общински съвет - Димитровград от 25.1.2024година

Решение № 129

Решение № 130

Решение № 131

Решение № 132

Решение № 133

Решение № 134

Решение № 135

Решение № 136

Решение № 137

Решение № 138

Решение № 139

Решение № 140

Решение № 141

Решение № 142

Решение № 143

Решение № 144

Решение № 145

Решение № 146

Решение № 147

Решение № 148

Решение № 149

Решение № 150

Решение № 151

Решение № 152

Решение № 153

Решение № 154

Решение № 155

Решение № 156

Решение № 157

Решение № 158

Решение № 159

Решение № 160

Решение № 161

Решение № 162

Решение № 163

Решение № 164

Решение № 165

Решение № 166

Решение № 167

Решение № 168

Решение № 169

Файлове: