Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 25.06.2020 година

Решение №197 Решение №198 Решение №199 Решение №200 Решение №201 Решение №202 Решение №203 Решение №204 Решение №205 Решение №206 Решение №207 Решение №208 Решение №209 Решение №210 Решение №211 Решение №212 Решение №213 Решение №214 Решение №215 Решение №216 Решение №217 Решение №218 Решение №219 Решение №220 Решение №221…

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                   На 17.06.2020 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд - Хасково с изх. №837/11.06.2020 г., ведно с приложени…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 81 от 26.02.2020г., постановено по Административно дело № 1350/2019г. по описа…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 26.03.2020 година

Решение №174 Решение №175 Решение №176 Решение №177 Решение №178 Решение №179 Решение №180 Решение №181 Решение №182 Решение №183 Решение №184 Решение №185 Решение №186 Решение №187 Решение №188 Решение №189 Решение №190 Решение №191 Решение №192 Решение №193 Решение №194 Решение №195 Решение №196

Решение №102/30.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 102   От 30.01.2020 г.   На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И:        …

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 343 от 08.05.2019г., постановено по Административно дело №…

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 1029 от 23.12.2019г., постановено по Административно дело №…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];         ОБЯВЛЕНИЕ                  На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 318 от 10.05.2019г., постановено по административно дело № 116/2019г. по…