Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 30.9.2021 година

 Решение № 544  Решение № 545  Решение № 546  Решение № 547  Решение № 548  Решение № 549  Решение № 550  Решение № 551  Решение № 552  Решение № 553  Решение № 554  Решение № 555  Решение № 556  Решение № 557  Решение № 558  Решение № 559  Решение №…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 436 от 5.08.2021 г., постановено по административно дело № 348/2021 г. по описа на   Административен…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 372 от 24.06.2021 г., постановено по административно дело № 124/2021 г. по описа на   Административен…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 27.5.2021 година

Решение №458 Решение №459 Решение №460 Решение №461 Решение №462 Решение №463 Решение №464 Решение №465 Решение №466 Решение №467 Решение №468 Решение №469 Решение №470 Решение №471 Решение №472 Решение №473 Решение №474 Решение №475 Решение №476 Решение №477 Решение №478 Решение №479 Решение №480 Решение №481 Решение №482…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 109 от 16.03.2021 г., постановено по административно дело № 984/2020г. по описа на   Административен съд…