Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 26.11.2020 година

Решение №335 Решение №336 Решение №337 Решение №338 Решение №339 Решение №340 Решение №341 Решение №342 Решение №343 Решение №344 Решение №345 Решение №346 Решение №347 Решение №348 Решение №349 Решение №350 Решение №351 Решение №352

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 29.10.2020 година

Решение №302 Решение №303 Решение №304 Решение №305 Решение №306 Решение №307 Решение №308 Решение №309 Решение №310 Решение №311 Решение №312 Решение №313 Решение №314 Решение №315 Решение №316 Решение №317 Решение №318 Решение №319 Решение №320 Решение №321 Решение №322 Решение №323 Решение №324 Решение №325 Решение №326…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 29.10.2020 година

Решение №302 Решение №303 Решение №304 Решение №305 Решение №306 Решение №307 Решение №308 Решение №309 Решение №310 Решение №311 Решение №312 Решение №313 Решение №314 Решение №315 Решение №316 Решение №317 Решение №318 Решение №319 Решение №320 Решение №321 Решение №322 Решение №323 Решение №324 Решение №325 Решение №326…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];   ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 420 от 23.07.2020г. /допълнено с Определение от 12.08.2020г./, постановено по административно дело…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.09.2020 година

Решение №280 Решение №281 Решение №282 Решение №283 Решение №284 Решение №285 Решение №286 Решение №287 Решение №288 Решение №289 Решение №290 Решение №291 Решение №292 Решение №293 Решение №294 Решение №295 Решение №296 Решение №297 Решение №298 Решение №299 Решение №300 Решение №301  

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 503 от 18.08.2020г., постановено по административно дело № 243/2020г. по описа на   Административен…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 от АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 31 от 07.02.2020г., постановено по Административно дело № 578/2019г. по описа…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 30.07.2020 година

Решение №244 Решение №245 Решение №246 Решение №247 Решение №248 Решение №249 Решение №250 Решение №251 Решение №252 Решение №253 Решение №254 Решение №255 Решение №256 Решение №257 Решение №258 Решение №259 Решение №260 Решение №261 Решение №261 Решение №262 Решение №263 Решение №264 Решение №265 Решение №266 Решение №267…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 283 от 03.07.2020г., постановено по Административно дело № 117/2020г. по описа на …

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];         ОБЯВЛЕНИЕ                       На 23.07.2020 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд - Хасково с изх. №1216/21.07.2020…