Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.2.2022 година

Решение №650 Решение №651 Решение №652 Решение №653 Решение №654 Решение №655 Решение №656 Решение №657 Решение №658 Решение №659 Решение №660 Решение №661 Решение №662 Решение №663 Решение №664 Решение №665 Решение №666 Решение №667 Решение №668 Решение №669 Решение №670 Решение №671 Решение №672 Решение №673 Решение №674…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.2.2022 година

Решение №650 Решение №651 Решение №652 Решение №653 Решение №654 Решение №655 Решение №656 Решение №657 Решение №658 Решение №659 Решение №660 Решение №661 Решение №662 Решение №663 Решение №664 Решение №665 Решение №666 Решение №667 Решение №668 Решение №669 Решение №670 Решение №671 Решение №672 Решение №673 Решение №674…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 374 от 01.07.2021 г., постановено по административно дело № 243/2021 г. по описа на   Административен…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 681 от 14.01.2022 г., постановено по административно дело № 958/2021 г. по описа на   Административен съд…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 16.12.2021 година

Решение №606 Решение №607 Решение №608 Решение №609 Решение №610 Решение №611 Решение №612 Решение №613 Решение №614 Решение №615 Решение №616 Решение №617 Решение №618 Решение №619 Решение №620 Решение №621 Решение №622 Решение №623 Решение №624 Решение №625 Решение №626 Решение №627 Решение №628 Решение №629 Решение №630…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 28.10.2021 година

Решение №573 Решение №574 Решение №575 Решение №576 Решение №577 Решение №578 Решение №579 Решение №580 Решение №581 Решение №582 Решение №583 Решение №584 Решение №585 Решение №586 Решение №587 Решение №588 Решение №589 Решение №590 Решение №591