Решения на ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 109 от 16.03.2021 г., постановено по административно дело № 984/2020г. по описа на   Административен съд…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 65 от 2.03.2021 г., постановено по административно дело № 894/2020г. по описа на   Административен съд…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 291 от 29.06.2020г., постановено по административно дело № 32/2020г. по описа на   Административен съд –…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 24 от 11.02.2021г., постановено по административно дело № 895/2020г. по описа на   Административен съд –…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 25.2.2021 година

Решение №395 Решение №396 Решение №397 Решение №398 Решение №399 Решение №400 Решение №401 Решение №402 Решение №403 Решение №404 Решение №405 Решение №406 Решение №407 Решение №408 Решение №409 Решение №410 Решение №411 Решение №412 Решение №413 Решение №414 Решение №415 Решение №416    

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 898 от 18.01.2020г., постановено по административно дело № 905/2020г. по описа на   Административен съд –…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 28.1.2021 година

Решение №368 Решение №369 Решение №370 Решение №371 Решение №372 Решение №373 Решение №374 Решение №375 Решение №376   Решение №377 Решение №378 Решение №379 Решение №380   Решение №381   Решение №382 Решение №383 Решение №384 Решение №385   Решение №386   Решение №387 Решение №388 Решение №389 Решение…