ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            На 6.3.2024 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-77#1/6.3.2024 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело №224/ 2024 г., образувано по оспорване на Областен управител на област Хасково, против Решение № 141/21.1.2024 г. от Протокол №5 от заседание на ОбС – Димитровград.

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет - Димитровград