Решения на ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 257 от 15.04.2022 г., постановено по административно дело № 1140/2021 г. по описа на   Административен…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.2.2022 година

Решение №650 Решение №651 Решение №652 Решение №653 Решение №654 Решение №655 Решение №656 Решение №657 Решение №658 Решение №659 Решение №660 Решение №661 Решение №662 Решение №663 Решение №664 Решение №665 Решение №666 Решение №667 Решение №668 Решение №669 Решение №670 Решение №671 Решение №672 Решение №673 Решение №674…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.2.2022 година

Решение №650 Решение №651 Решение №652 Решение №653 Решение №654 Решение №655 Решение №656 Решение №657 Решение №658 Решение №659 Решение №660 Решение №661 Решение №662 Решение №663 Решение №664 Решение №665 Решение №666 Решение №667 Решение №668 Решение №669 Решение №670 Решение №671 Решение №672 Решение №673 Решение №674…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 374 от 01.07.2021 г., постановено по административно дело № 243/2021 г. по описа на   Административен…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 681 от 14.01.2022 г., постановено по административно дело № 958/2021 г. по описа на   Административен съд…