Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.11.2022 година

Решение № 890 Решение № 891  Решение № 892 Решение № 893 Решение № 894 Решение № 895 Решение № 896  Решение № 897  Решение № 898 Решение № 899 Решение № 900 Решение № 901 Решение № 902 Решение № 903 Решение № 904 Решение № 905 Решение №…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 19.9.2022 година

Решение №812 Решение №813 Решение №814 Решение №815 Решение №816 Решение №817 Решение №818 Решение №819 Решение №820 Решение №821 Решение №822 Решение №823 Решение №824 Решение №825 Решение №826 Решение №827 Решение №828 Решение №829 Решение №830 Решение №831 Решение №832 Решение №833 Решение №834 Решение №835 Решение №836…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ         На 31.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-254/31.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ     На 30.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-253/30.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 839/2022г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ         На 25.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-247/25.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело №…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ     На 25.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-246/25.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 824/2022г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ     На 23.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-239#1/23.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 816/2022г.,…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 28.7.2022 година

Решение №788 Решение №789 Решение №790 Решение №791 Решение №792 Решение №793 Решение №794 Решение №795 Решение №796 Решение №797 Решение №798 Решение №799 Решение №800 Решение №801 Решение №802 Решение №803 Решение №804 Решение №805 Решение №806 Решение №807 Решение №808 Решение №809 Решение №810 Решение №811  

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];   ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 437 от 28.07.2021 г., постановено по административно дело № 472/2021 г. по описа на   Административен съд –…