Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 26.03.2020 година

Решение №174 Решение №175 Решение №176 Решение №177 Решение №178 Решение №179 Решение №180 Решение №181 Решение №182 Решение №183 Решение №184 Решение №185 Решение №186 Решение №187 Решение №188 Решение №189 Решение №190 Решение №191 Решение №192 Решение №193 Решение №194 Решение №195 Решение №196

Решение №102/30.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 102   От 30.01.2020 г.   На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И:        …

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 343 от 08.05.2019г., постановено по Административно дело №…

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 1029 от 23.12.2019г., постановено по Административно дело №…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];         ОБЯВЛЕНИЕ                  На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 318 от 10.05.2019г., постановено по административно дело № 116/2019г. по…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 884 от 03.12.2019г., постановено по административно дело № 893/2019г. по описа на   Административен…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 19.12.2019 година

Решение №66 Решение №67 Решение №68 Решение №69 Решение №70 Решение №71 Решение №72 Решение №73 Решение №74 Решение №75 Решение №76 Решение №77 Решение №78 Решение №79 Решение №80 Решение №81 Решение №82 Решение №83 Решение №84 Решение №85 Решение №86 Решение №87 Решение №88 Решение №89 Решение №90…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 28.11.2019 година

Решение №12 Решение №13 Решение №14 Решение №15 Решение №16 Решение №17 Решение №18 Решение №19 Решение №20 Решение №21 Решение №22 Решение №23 Решение №24 Решение №25 Решение №26 Решение №27 Решение №28 Решение №29 Решение №30 Решение №31 Решение №32 Решение №33 Решение №34 Решение №35 Решение №36…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ     На 28.08.2017г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд – Хасково по административно дело № 912/2017г., образувано въз  основа жалба от П.З.…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];   ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 688 от 16.10.2019г., постановено по Административно дело № 678/2019г. по…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];      ОБЯВЛЕНИЕ         На 13.08.2019г. в Общински съвет – Димитровград постъпи призовка от Административен съд - Хасково  по  административно дело № 809/2019г., образувано въз основа протест…

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];        ОБЯВЛЕНИЕ           На 13.08.2019г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд - Хасково  по  административно дело № 893/2019г., образувано…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл.194 ат АПК Общински съвет - Димитровград оповестява Решение № 503 от 04.07.2019 г., постановено по Административно дело № 296/2019…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 25.07.2019 година

Решение №1302 Решение №1303 Решение №1304 Решение №1305 Решение №1306 Решение №1307 Решение №1308 Решение №1309 Решение №1310 Решение №1311 Решение №1312 Решение №1313 Решение №1314 Решение №1315 Решение №1316 Решение №1317 Решение №1318 Решение №1319 Решение №1320 Решение №1321 Решение №1322 Решение №1323 Решение №1324 Решение №1325 Решение №1326…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]rad.bg;    ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 ат АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 724 от 13.11.2017г., постановено по Административно дело № 662/2017 г. по описа на  Административен съд…