Решения на ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];           ОБЯВЛЕНИЕ     На 09.08.2023г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-216/9.08.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];           ОБЯВЛЕНИЕ     На 09.08.2023г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-215/9.08.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ     На 21.08.2023г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-223/21.08.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 887/2023г., по…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ     На 15.08.2023г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-221/15.08.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 900/2023г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ОБЯВЛЕНИЕ             На 15.08.2023г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-220/15.08.2023 г. от Административен съд – Хасково, по…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ   На 11.08.2023г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-219/11.08.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 888/2023г., по описа…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ       На 19.07.2023 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-192/19.07.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 802/2023 г., по…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ       На 19.07.2023 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-190/19.07.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 801/2023 г., по…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ       На 10.04.2023 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-105/10.04.2023 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 370/2023 г., по…