Решения на ОбС

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 23.2.2023 година

Решение №971 Решение №972 Решение №973 Решение №974 Решение №975 Решение №976 Решение №977 Решение №978 Решение №979 Решение №980 Решение №981 Решение №982 Решение №983 Решение №984 Решение №985 Решение №986 Решение №987 Решение №988 Решение №989 Решение №990 Решение №991 Решение №992 Решение №993 Решение №994 Решение №995…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 26.1.2023 година

Решение №941 Решение №942 Решение №943 Решение №944 Решение №945 Решение №946 Решение №947 Решение №948 Решение №949 Решение №950 Решение №951 Решение №952 Решение №953 Решение №954 Решение №955 Решение №956 Решение №957 Решение №958 Решение №959 Решение №960 Решение №961 Решение №962 Решение №963 Решение №964 Решение №965…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 843 от 9.12.2022 г., постановено по административно дело № 840/2022 г. по описа на   Административен съд…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 810 от 1.12.2022 г., постановено по административно дело № 839/2022 г. по описа на   Административен съд…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 763 от 14.11.2022 г., постановено по административно дело № 825/2022 г. по описа на   Административен съд…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ОБЯВЛЕНИЕ                На основание чл.194 от АПК Общински съвет- Димитровград оповестява Решение № 784 от 18.11.2022 г., постановено по административно дело № 824/2022 г. по описа на   Административен съд…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.11.2022 година

Решение № 890 Решение № 891  Решение № 892 Решение № 893 Решение № 894 Решение № 895 Решение № 896  Решение № 897  Решение № 898 Решение № 899 Решение № 900 Решение № 901 Решение № 902 Решение № 903 Решение № 904 Решение № 905 Решение №…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 19.9.2022 година

Решение №812 Решение №813 Решение №814 Решение №815 Решение №816 Решение №817 Решение №818 Решение №819 Решение №820 Решение №821 Решение №822 Решение №823 Решение №824 Решение №825 Решение №826 Решение №827 Решение №828 Решение №829 Решение №830 Решение №831 Решение №832 Решение №833 Решение №834 Решение №835 Решение №836…