Реализирани проекти

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Покана по повод реализацията на проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилижащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград

  ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 17 септември 2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Рязане на лента” от 10.00ч. на обект в двора на СУ „Любен Каравелов” (СОУ „Любен Каравелов“),   по повод реализацията на проект „Основно обновяване на…

„Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част ( бул. "България") – I етап, гр. Димитровград“.

Финансиращ орган: ОП „Региони в растеж” 2014-2020, BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград   сума в лева: 5 185 000   период на изпълнение: 19.09.2016 - 19.09.2018   Цел на проекта: Основен ремонт и реконструкция на всички елементи на пешеходната зона: Цялостно консервиране на пешеходните настилки;…

Покана за заключителна пресконференция по Проект „Учи и работи – бъди активен” - BG05M9OP001-1.002-0138-C01

Отваряне на покана за заключителна пресконференция по Проект „Учи и работи – бъди активен” -  BG05M9OP001-1.002-0138-C01 в PDF формат   ПОКАНА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 19.07.2018 год.(четвъртък) от 09.00 часа в гр.Димитровград,  зала”Гросето”, ще се проведе заключителна пресконференция по Проект „Учи и работи – бъди активен” -  BG05M9OP001-1.002-0138-C01, финансиран…

Проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ” съвместно с Фонд „Социална закрила”

Община Димитровград стартира изпълнение на Проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ” съвместно с  Фонд „Социална закрила” На 10.07.2017г. Кметът на Община Димитровград подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Обновяване и модернизиране на оборудване…

Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея

Димитровград обновява напълно централната пешеходна алея   Стартира един от най-мащабните проекти за община Димитровград – “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.България) – I етап, гр.Димитровград”. Общата стойност на проекта е за 5 185 000лв., от които 4 407 250лв. осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 777 750…

Проект „“Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България“) – I ви етап, гр. Димитровград”, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0001- С1

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020   Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Димитровград”   Част от процедура:  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” № от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0001- С1         …