Реализирани проекти

Социално включване "Да за децата на Димитровград"

   1522

И аз имам семейство

   883

Звено за услуги в домашна среда Димитровград

   653

Димитровград за достъп

   635