Реализирани проекти

Социално включване "Да за децата на Димитровград"

   1701

И аз имам семейство

   1063

Звено за услуги в домашна среда Димитровград

   804

Димитровград за достъп

   775