Реализирани проекти

Социално включване "Да за децата на Димитровград"

   1591

И аз имам семейство

   954

Звено за услуги в домашна среда Димитровград

   700

Димитровград за достъп

   677