Публични покани

Публична покана за строителство на одобрен по проект „Красива България” обект с предмет: „Сграда на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, находящ се в гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев” № 13

Публична покана за строителство на одобрен по проект „Красива България” обект с предмет: „Сграда на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, находящ се в гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев” № 13   Публична покана. Пакет документи: Линк1. Линк2. Линк3. Линк4. Линк5.   Дата на публикуване: 18.05.2012 г. Срок за получаване на…