Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0001 Процедура: Открита процедура по ЗОП Име: Избор на изпълнител за: - Обособена позиция 1: Oсведомяване, промотиране и реклама на иновативно културно събитие „Формула Марица Арт – Еко фестивал”, - Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на иновативното културно събитие и - Обособена…

Открит конкурс по НВМОП: „Извършване на строителен надзор при строително-монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0018 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Извършване на строителен надзор при строително-монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград.” Описание: Извършване на строителен надзор при строително-монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна…

Открита процедура по ЗОП: „Доставка на гориво за отопление за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при община Димитровград за 2012 г.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0017   Процедура: Открита процедура по ЗОП   Име: „Доставка на гориво за отопление за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при община Димитровград за 2012 г.”   Документация за участие може да изтеглите от ТУК

Открит конкурс по НВМОП: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград през зимен сезон 2011-2012 г. “

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0016 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград през зимен сезон 2011-2012 г. “ Документация за участие може да изтеглите от ТУК Уточнение към документацията можете да изтеглите от този линк

Открита процедура по ЗОП: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0015 Процедура: Открита процедура по ЗОП Име: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград. Документация за участие може да изтеглите от 00068-2011-0015 dokumentacia.zip Инвестиционен проект може да…

Открит конкурс по НВМОП: Ремонт и модернизация на спортни площадки и съоръжения във физкултурния салон и двора на ОУ "Ал. Константинов" - Димитровград

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0014 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: Ремонт и модернизация на спортни площадки и съоръжения във физкултурния салон и двора на ОУ "Ал. Константинов" - Димитровград. Документация за участие може да изтеглите от ТУК

Открит конкурс по НВМОП:„Изграждане на обект: Международен киноложки и развлекателен център „Марица” - Димитровград.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0013  Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Изграждане на обект: Международен киноложки и развлекателен център „Марица” - Димитровград.” Документация за участие може да изтеглите от този ЛИНК dokumentacia kinolojki.zip Инвестиционен проект може да изтеглите от ТУК

Обява за избор и определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи по Проект "Да за децата на Димитровград"

Обява за избор и определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи по Проект  "Да за децата на Димитровград" - Димитровград, финансиран със заем от Световна банка банка № 7612 - BG. Обявата може да изтеглите от ТУК.

Открит конкурс по НВМОП: "Доставка на метални съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци тип "бобър" с вместимост 1,1 куб. м."

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0012 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: "Доставка на метални съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци тип "бобър" с вместимост 1,1 куб. м." Документация за участие може да изтеглите от ТУК.

Открита процедура по ЗОП: Открита процедура по ЗОП: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група/клас и за учениците от I до VII клас

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2011-0011 Процедура: Открита процедура по ЗОП Име: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група/клас и за учениците от I до VII клас в общинските училища и детски градини на територията на община Димитровград за учебната 2011/2012 г.”…