Процедури по ЗОП

Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0010 Процедура: Открита процедура Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”             Лот 1. Мерки за разпространение на информация и публичност             Лот 2. Подготовка и…

Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0010 Процедура: Открита процедура Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – Община Димитровград"      Лот 1. Мерки за разпространение на информация и публичност      Лот 2. Подготовка и дизайн на…

Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0010 Процедура: Открита процедура     Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”     Лот 1. Мерки за разпространение на информация и публичност     Лот 2. Подготовка и дизайн на…

Доставка на оборудване по проект ”Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” с обособени позиции.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0009 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: Доставка на оборудване по проект ”Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” с обособени позиции.   Лот 1- Доставка на компютърно оборудване, инфодескове и софтуер Лот 2-Доставка на подвижна сцена и…

„Консервационно – реставрационни работи и СМР за обект «Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила край с.Каснаково, община Димитровград",

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0008 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Консервационно – реставрационни работи и СМР за обект «Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила край с.Каснаково, община Димитровград», част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община…

Извършване на консултантска услуга строителен надзор по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0007 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Извършване на консултантска услуга строителен надзор на обект  „Строително-монтажни работи за изпълнение на обектите „Туристическа пътека и велоалея” и „Улица за достъп” част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община…

„Строително-монтажни работи за изпълнение на обектите „Туристическа пътека и велоалея” и „Улица за достъп” част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0006 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Строително-монтажни работи за изпълнение на обектите „Туристическа пътека и велоалея” и „Улица за достъп” част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” Поръчката е разделена на два лота: Лот…

„Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0005 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции Лот 1. Мерки за…

“Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0004 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: “Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”             Обособена позиция № 1 – доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и…

Открит конкурс по НВМОП

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0002 Процедура: Открит конкурс по НВМОП Име: Доставка на оборудване по проект на Община Димитровград: BG161PO001/1.1-10/2010/009 „Формула Марица Арт – Еко фестивал”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване…