Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024г. - м.04.2024г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                             ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024г. - м.03.2024г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                             ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024г. - м.02.2024г.

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024г.

    П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2024 г.   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024г. Тя съдържа: 1. Прогноза за…

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2024-2027г.

            С Т Р А Т Е Г И Я   ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2027 г.     І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.12.2023г.

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.11.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.09.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.07.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г. - м.06.2023г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …