Програма „Димитровград за младите” 2022

ПРОГРАМА „ДИМИТРОВГРАД ЗА МЛАДИТЕ”

П О К А Н А

за кандидатстване по общинска програма

„Димитровград на младите”

Втора сесия

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират нови проекти да получат възможност за финансирането им. С програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите хора от Община Димитровград.

През 2022 г. се провеждат две сесии за набиране на предложения за финансиране.

Втора сесия - срок за подаване документи от 05.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Документите се подават на гише 1 в Общински център за информация и обслужване на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Г. С. Раковски” № 15.

Очакваме Вашите предложения за финансиране на идеи, инициативи и кампании!

Необходимата документация за кандидатстване ще намерите в прикачените файлове по-долу:

 

1. Формуляр за кандидатстване – Приложение 1.

2. Бюджет на проекта – Приложение 2.

3. Карта за оценяване на проект по Общинска програма „Димитровград на младите” – Приложение 3.

4. Програма "Димитровград на младите".

Файлове: