СПРАВКА ПО чл.26 ал.5 от ЗНАзЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА № 26 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА,

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ОТМЯНА  НА НАРЕДБА 26 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА, ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ и ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

 

(публикуван на 27.08.2021г.)

 

 

По проекта на наредба за отмяна на Наредба №26 и приемане на нова Наредба №26  – няма постъпили предложения.

 

 

 

Теодора Стоянова

директор на дирекция ОССДСОМП

 

29.09.2021г.