СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ за ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ за ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2021г.-2025г.

 

(публикуван на 27.08.2021г.)

 

 

По проекта  за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета  – няма постъпили предложения.

 

 

 

Теодора Стоянова

директор на дирекция ОССДСОМП

 

29.09.2021г.