Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е за определяне на стойността на таксите за ползване на детска кухня, детски градини и