ПРЕЗИДЕНТСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

ХРОНОГРАМА за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ХРОНОГРАМА за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК   № Основни процедури, действия и решения Правно основание от ИК Време (дни/часове) спрямо изборния ден Срок до дата (вкл.)  …