ПРЕЗИДЕНТСКИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 20.11.2021 г.

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 20.11.2021 г.   НАСЕЛЕНИ МЕСТА   1 –НАПРАВЛЕНИЕ – КРЕПОСТ - 11.30 часа   080 с. Крепост - училище 081 с. Крепост - училище   2 - НАПРАВЛЕНИЕ - ГОРСКИ ИЗВОР – 11.30 часа   065 с. Светлина - кметство 066 с. Г.извор…

Съобщение за лицата, поставени в задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

СЪОБЩЕНИЕ Относно: гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че избиратели, които са били включени в избирателните списъци за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 14 ноември 2021 г., ще бъдат включени в списъците за…

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 13.11.2021г.

  НАСЕЛЕНИ   МЕСТА                           1 –НАПРАВЛЕНИЕ – КРЕПОСТ - 9.00 часа   080                  с. Крепост                 - училище                                        081                  с. Крепост                 - училище                                                       2 - НАПРАВЛЕНИЕ  -  ГОРСКИ ИЗВОР  – 09.00 часа   065                  с. Светлина              -  кметство                           066                  с. Г.извор                  - училище                 067                  с. Г.извор                  -…

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на 2бр. СИК в МБАЛ на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за народни представители в Народното събрание, насрочени за 14.11.2021г. с Решение на НС от 02.09.2021 г., обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г. и с Указ № 245/14.09.2021г.…

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН- ХАСКОВО ЗА РАБОТА СЪС СУЕМГ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИЕЛА НОРМА АД.

РИК Хасково определя следните дати за провеждане на обучение за работа със СУЕМГ от представители на СИЕЛА НОРМА АД: 07.11.2021г./неделя/ от 11,00 часа и  от 16.00 часа. 10.11.2021г. /сряда/ от 18.00 часа. Обучението на членовете на СИК за работа със СУЕМГ(машини за гласуване)  от СИЕЛА НОРМА АД, ще се проведе…

Гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Във връзка с предстоящите на 14.11.2021г. избори РИК Хасково определи избирателни секции на територията на Община Димитровград за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, както следва: -290900006 избирателна секция за територията на гр.Димитровград с адрес: Димитровград, бул. ” Хр.Ботев” № 45; -2990900048 избирателна секция за територията на гр.Димитровград…