Председател на Общински съвет

Гергана Стефанова Кръстева

Mандат 2015 - 2019

бул. "Г. С. Раковски" № 15, ет. 5, Стая № 55
Телефон:  0391/68 210
Електронна поща: [email protected]