Правилници, програми, стратегии

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

П Р О Г Р А М А   ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД             Настоящата програма е разработена и приета на основание чл.40 /1/ от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, съгласно текста:”Общинските съвети приемат програми за…