Правилници, програми, стратегии

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, 2023-2024

Уважаеми дами и господа,   Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 197, община Димитровград разработи Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Димитровград, 2023-2024 (Общинска стратегия).  Община Димитровград публикува Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.   Уважаеми дами и господа,   Съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги и Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на…

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Димитровград, 2023

В изпълнение на чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка със стартиране на процеса на изготвяне на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2023-2024г., разпореден от Областния управител на област Хасково(чл. 196, ал.1 от ЗПУО), община Димитровград…

Анализ на потребностите от Социални услуги в община Димитровград

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги община Димитровград разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/. Въз…

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

П Р О Г Р А М А   ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД             Настоящата програма е разработена и приета на основание чл.40 /1/ от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, съгласно текста:”Общинските съвети приемат програми за…