Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Поддържане на десния бряг на р.Марица" с възложител Областна администрация Хасково.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения на част от зоната между селата Великан, Ябълково и Сталево, общ.Димитровград" с възложител Областна администрация Хасково можете да видите тук.

Файлове: