Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на преместваеми обекти "Кула за снимане на редки видове" в ПИ 000033, с.Нова Надежда и ПИ 109002 в с.Райново.

Уведомлението за инвестиционно намерение "Изграждане на преместваеми обекти "Кула за снимане на редки видове" в ПИ 000033, НТП "пасище" землище с.Нова Надежда, община Хасково и ПИ 109002, площ 2,001 дка, НТП "нива", местността "Чешмата" землище с.Райново, общ.Димитровград от Митко Желязков - председател на НЧ "Марица - 2008", с.Райново, общ.Димитровград можете да видите тук.

Файлове: