Удължаване срока за подаване на документи за подбор на кандидати за обучение и за наемане на длъжност „социален асистент” за предоставяне на услуги в Център за комплексни услуги

Заповед за удължаване срока за подаване на документи

Заявление

Автобиография

Декларация гражданство

Декларация лични данни

 

Файлове: