ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСЛЕДНОТО ЗА СЕЗОНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
►   От 12.00 часа днес (20.07.06 г.) при Председателя на Общински съвет-Димитровград Николай Колев заседава Председателският съвет. В работата му участва и кметът на общината инж. Д. Хаджииванов. Ръководителите на шесте съветнически групи разгледаха постъпилите до местния парламент през юли докладни записки и материали. След като се запознаха със становищата на постоянните комисии по тях, оформиха проекта за дневен ред на последната за този сезон сесия, насрочена за 27 юли 2006 г. (четвъртък). 16 са точките, включени в проекта за дневен ред.
Докладните записки и материалите по дневния ред са на разположение на гражданите в Община Димитровград, ет. 5, стая 55- Общински съвет.
ПОКАНА
На основание чл. 23 ал.2 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград
на 27.07.2006 г. /четвъртък/, от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината,
бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Докладна записка вх. №100-22-15/13.07.06 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно Доклад на комисията от проведения публичен конкурс за продажба на обектите сграда “Бивша Гражданска защита”, с. Бряст, община Димитровград и “Бар”, гр. Меричлери, община Димитровград
 
2. Възражение вх. №06-00-233/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно Решение № 865/29.06.06 г. на Общински съвет-Димитровград
 
3. Докладна записка вх. № 06-00-229/11.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно допълнение на Решение № 361/24.02.05 г. на Общински съвет-Димитровград за откриване на “защитено жилище”
 
4. Докладна записка вх. № 06-00-238/14.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно съфинансиране на проект на Община Димитровград пред СИФ-София
 
5. Докладна записка вх. № 06-00-234/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно срок на действие на наемен договор между Община Димитровград и ЕТ “ДОННА-М-Донка Маринова”, Димитровград
 
6. Докладна записка вх. № 06-00-237/14.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно съгласуване на ПУП- план за регулация на УПИ-ХІІІ-1962 по плана на гр. Димитровград, при което се отделя нов имот ХVІ-2207 “за паркинг”
 
7. Докладна записка вх. № 06-00-231/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 199 по плана на Димитровград на Костадин Нанев Нанев
 
8. Докладна записка вх.№ 06-00-335/14.10.05 г. от инж. Димитър Хаджииванов-Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 8 по плана на Димитровград на ЕТ “СИПЕЙ-Жечка Пейкова”, Димитровград
 
9. Докладна записка вх. № 06-00-242/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 52 по плана на Димитровград на “ЕВРОТУРСЕРВИЗ”ЕООД
 
10. Докладна записка вх.№ 06-00-241/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 87 по плана на Димитровград на Росица Илиева Добрева
 
11. Докладна записка вх. № 06-00-232/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно промяна статута на общински недвижими имоти в землищата на с. Добрич и с. Крепост, община Димитровград
 
12. Докладна записка вх.№ 06-00-235/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на гр. Мерчилери, собственост на Андон Панев Донев, с недвижими общински имоти в същото землище
 
13. Докладна записка вх.№ 100-07-32/19.07.06 г. от Николай Стоянов Колев- Председател на Общински съвет-Димитровград относно замяна на недвижим имот в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, собственост на Теньо Динев Димов, с общински имот в землището на гр. Димитровград
 
14. Докладна записка вх. № 06-00-236/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на земя по реда на чл. 35 ал. 2 от ЗОС в м. “Белия бряг” в землището на гр. Димитровград
 
15. Докладна записка вх.№ 06-00-243/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Димитровград за първото полугодие на 2006 г.
 

16. Докладна записка вх.№ 06-00-240/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно изменение на общинския бюджет на Община Димитровград за 2006 г.

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                ДИМИТРОВГРАД:/п/
                                                                             /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
Последна промяна: 20:10:31, 7 Март 2020

Още новини

Обява Дни на поезията 2022

201

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022г.   Национална литературна награда „Пеньо…

Заместник-министър Деляна Иванова на среща с общинското ръководство по проблемите на ВиК

429

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова, областният управител Катя Панева, кметът Иво Димов, председателят на ОбС-Димитровград Гергана Кръстева и представители на съветническите групи проведоха почти двучасова среща за обсъждане на тежкото състояние на ВиК-Димитровград. ВиК-Димитровград не може да покрие сметките си за ток, които за ноември и декември…

Кметът Иво Димов дари първото бебе в община Димитровград

126

Днес първото бебе родено в община Димитровград през 2022 година по вече утвърдена традиция получи подаръци от кмета на общината Иво Димов. Заради противоепидемичните мерки даровете бяха изпратени на малката Иванка, която се роди на 2 януари в 20.35ч. 3100кг., 50 см. в МБАЛ "Св. Екатерина" под грижите на екипа…

Галерия “Петко Чурчулиев” спечели проект за издаване на юбилеен каталог и кратък филм по случай 60 години от създаването си

61

Художествена галерия “Петко Чурчулиев” в Димитровград спечели пореден проект към Национален фонд „Култура“, който ще реализира съвместно с катедра „Плакат и Визуални комуникации“ към НХА. Проектът е на стойност 22 120 лв., от които 17 770 лв. са финансирани от Национален фонд „Култура“ чрез програма „Визуални изкуства“, а останалите 4…

Към всички новини