ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСЛЕДНОТО ЗА СЕЗОНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
►   От 12.00 часа днес (20.07.06 г.) при Председателя на Общински съвет-Димитровград Николай Колев заседава Председателският съвет. В работата му участва и кметът на общината инж. Д. Хаджииванов. Ръководителите на шесте съветнически групи разгледаха постъпилите до местния парламент през юли докладни записки и материали. След като се запознаха със становищата на постоянните комисии по тях, оформиха проекта за дневен ред на последната за този сезон сесия, насрочена за 27 юли 2006 г. (четвъртък). 16 са точките, включени в проекта за дневен ред.
Докладните записки и материалите по дневния ред са на разположение на гражданите в Община Димитровград, ет. 5, стая 55- Общински съвет.
ПОКАНА
На основание чл. 23 ал.2 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград
на 27.07.2006 г. /четвъртък/, от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината,
бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Докладна записка вх. №100-22-15/13.07.06 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно Доклад на комисията от проведения публичен конкурс за продажба на обектите сграда “Бивша Гражданска защита”, с. Бряст, община Димитровград и “Бар”, гр. Меричлери, община Димитровград
 
2. Възражение вх. №06-00-233/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно Решение № 865/29.06.06 г. на Общински съвет-Димитровград
 
3. Докладна записка вх. № 06-00-229/11.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно допълнение на Решение № 361/24.02.05 г. на Общински съвет-Димитровград за откриване на “защитено жилище”
 
4. Докладна записка вх. № 06-00-238/14.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно съфинансиране на проект на Община Димитровград пред СИФ-София
 
5. Докладна записка вх. № 06-00-234/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно срок на действие на наемен договор между Община Димитровград и ЕТ “ДОННА-М-Донка Маринова”, Димитровград
 
6. Докладна записка вх. № 06-00-237/14.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно съгласуване на ПУП- план за регулация на УПИ-ХІІІ-1962 по плана на гр. Димитровград, при което се отделя нов имот ХVІ-2207 “за паркинг”
 
7. Докладна записка вх. № 06-00-231/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 199 по плана на Димитровград на Костадин Нанев Нанев
 
8. Докладна записка вх.№ 06-00-335/14.10.05 г. от инж. Димитър Хаджииванов-Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 8 по плана на Димитровград на ЕТ “СИПЕЙ-Жечка Пейкова”, Димитровград
 
9. Докладна записка вх. № 06-00-242/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 52 по плана на Димитровград на “ЕВРОТУРСЕРВИЗ”ЕООД
 
10. Докладна записка вх.№ 06-00-241/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване на право на строеж в кв. 87 по плана на Димитровград на Росица Илиева Добрева
 
11. Докладна записка вх. № 06-00-232/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно промяна статута на общински недвижими имоти в землищата на с. Добрич и с. Крепост, община Димитровград
 
12. Докладна записка вх.№ 06-00-235/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на гр. Мерчилери, собственост на Андон Панев Донев, с недвижими общински имоти в същото землище
 
13. Докладна записка вх.№ 100-07-32/19.07.06 г. от Николай Стоянов Колев- Председател на Общински съвет-Димитровград относно замяна на недвижим имот в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, собственост на Теньо Динев Димов, с общински имот в землището на гр. Димитровград
 
14. Докладна записка вх. № 06-00-236/13.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на земя по реда на чл. 35 ал. 2 от ЗОС в м. “Белия бряг” в землището на гр. Димитровград
 
15. Докладна записка вх.№ 06-00-243/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Димитровград за първото полугодие на 2006 г.
 

16. Докладна записка вх.№ 06-00-240/17.07.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно изменение на общинския бюджет на Община Димитровград за 2006 г.

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                                                                ДИМИТРОВГРАД:/п/
                                                                             /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
Последна промяна: 20:10:31, 7 Март 2020

Още новини

Одобрен е проект на Общината за ремонт на двора на училището в кв.Черноконево

126

Проект за ремонт на дворното пространство на Обединено училище "Св.Св.Кирил и Методий" на Община Димитровград бе одобрен от МОН. Финансирането е в размер на 155 000лв. за изграждане на спортна площадка и комбинирани игрища за баскетбол, волейбол и футбол в училището в кв.Черноконево. Средствата са отпуснати по Програмата за изграждане…

Програмата за 75 годишнината на Димитровград

1566

Със специално лого създадено за годишнината на Димитровград от дизайнера-график Тома Гълов Димитровград ще посрещне своята 75-та годишнина. Стъпващ върху концепцията за поколенията изграждащи града, вплетени в две отворени длани логото на Димитровград за годишнината напълно покрива слогана "Обърнат към бъдещите поколения". Програмата за празника на Димитровград отново предлага богата…

Четвърто за сезона пръскане против кърлежи и комари

91

През настоящата седмица Община Димитровград планира да извърши обработка на тревни площи против кърлежи, а в началото на следващата седмица предстои дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи – IV етап. Предварително определените дати са: 19.08.22г.(петък), 20.08.22г.(събота) и 21.08.22г.(неделя) – обработка на тревни…

Басейн "Химик" ще затвори във вторник и сряда за профилактика

71

На 16 и 17 август 2022г. басейн "Химик" ще бъде затворен, за да му бъде извършена профилактика. Любителите на водните спортове могат да заповядат отново на 18.08.2022г. (четвъртък) когато съоръжението отново ще работи с редовното си работно време от 10.00 до 19.00ч. всеки ден. За десета поредна година цените на…

Към всички новини