Уведомление за инвестиционно намерение на "ИНДИ-2015", гр.Хасково за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов"

Информацията по Приложение №2, чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" на "ИНДИ-2015", гр.Хасково можете да видите тук.

Файлове: