"Подкрепа за всички деца" Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.004-0013

                                                                            

 

 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими социални групи и на техните родители,с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 337 783,85 лв.

287 116.27 лв. - ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

50 667.58 лв. - НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

 

НАЧАЛО: 03.05.2016 г.

КРАЙ: 31.12.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Последна промяна: 22:00:30, 08 март 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

34

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

173

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

153

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини