СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД СЪОБЩАВА , ЧЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ОГРАНИЧЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ГАЗОПРОВОДА ,,ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”, ЗАПОЧВА ОТ 04.02.2015 г. В КАСАТА НА ОБЩИНАТА, НА VIII-ми ЕТАЖ.