Свободно работно място за длъжността ,,Санитар” в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост - Димитровград

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

 

ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД

 

Обявява свободно работно място за длъжността ,, Санитар” в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост-Димитровград, два броя – един на пълен работен ден и един на четиричасов работен ден

 

Описание на работата:

Ежедневна грижа за лицата – придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТВХУИ

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-образователно степен: средно образование

-професионален опит: не се изисква.

 

Необходими документи за участие:

-Молба;

-Автобиография;

-Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

-Трудова книжка-ксерокопие

 

Срок  и  място на подаване на документите:

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

Димитровград, бул.”Д.Благоев” № 78

    За информация: тел.: 0391/66997

    Краен срок за подаване на документите: 10.08.2015 г.

 

Юлия Сертева

Вр.И.Д. Директор на

ЦНСТВХУИ -Димитровград