Двадесет и осем докладни записки включва дневният ред на предстоящото на 26 март заседание на Общински съвет – Димитровград.