ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС – ДИМИТРОВГРАД м. МАРТ 2015 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 м. МАРТ 2015 г.

 

 

16.03.2015 г. /понеделник/

 

 

1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II

 

2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гроссето”

 

3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая 2 зала „Гроссето”.

 

4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1730 ч., стая №1, на зала „Гроссето”.

 

17.03.2015 г. /вторник/

 

 

1. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 1700 ч., ст. 2 на зала „Гроссето”

 

2. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” – 18.00 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

3. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17.30 ч., стая 1 зала „Гроссето”.

 

4. ПК „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” – 1800 ч., зала общинска администрация, етаж II

 

 

18.03.2015 г. /сряда/

 

 

1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1700 ч., стая № 1, зала „Гроссето”

 

 

2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17.00 ч., стая № 2, зала „Гроссето”.

 

 

3. ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” – 17.30 ч., стая №3, зала „Гроссе­­то”.