ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

 

Наименование:

„Текущ ремонт на основни поражения и последствия от пороен дъжд на 09.07.2013г. на улици на територията на град  Димитровград”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

21.08.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

21.08.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

22.08.2014 г., от 14:00 часа в Заседателна зала 2 – ри етаж, в сградата на общинска администрация Димитровград с адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация: dokumentacia_asfaltirane 2_009.zip

Уникален код на покана в АОП

9032658

Дата на публикуване: 12.08.2014 г.

 

 

 

Протокол:

 Protokol_asfalt 2.pdf

Дата на публикуване: 29.08.2014 г.

 

 

 

Договор с приложения:

  Договор: Dogovor_asf..pdf

  Приложения: Prilojenie_dogovor asf..pdf

Дата на публикуване: 03.10.2014 г.

Файлове: