Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

1. Докладна записка от Катя Панева относно: Създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.
2. Докладна записка от Стефан Димитров - председател на Общински съвет - Димитровград относно:Кандидатстване на Община Димитровград по проект „Красива България” – Кампания 2013 г.
3. Докладна записка от Стефан Димитров - председател на Общински съвет - Димитровград относно:Асфалтиране на улица в землището на село Малко Асеново.
4. Докладна записка от Стефан Димитров - председател на Общински съвет - Димитровград относно:Промяна в постоянната комисия „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”.
5.Докладна записка от Стефан Димитров - председател на Общински съвет - Димитровград относно: Ремонтни дейности на път Димитровград – с. Крум.

Файлове: