Не трябва да се допуска изграждането на кариера в Сталево

В никакъв случай не бива да се допуска изграждането на кариера в местността „Хасара” в землището на село Сталево. Това е категоричното становище на председателя на Общински съвет Стефан Димитров по повод инвестиционното намерение на „АС-Стоунс” ООД – град Пловдив за „Изграждане на кариера за добив на латити”.

Не е нормално на толкова близко отстояние на концесионния контур от къщите на Сталево  –  около 500 метра, да се позволи да бъдат извършвани взривни дейности. За съжаление обаче, близостта на такива кариери до малките населени места в България се превърна в практика. Дори да не бъдат допуснати взривни дейности, камионите, които ще превозват материалите, ще разбият пътищата в и извън селото, защото са над 20 тона. На дневен ред стои и проблемът със запрашването на въздуха – коментира Димитров.

Според него, подписите на 430-те човека от селото би трябвало да накарат министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев да се замисли върху последствията от евентуалното изграждане на такава кариера и той да съдейства за недопускането на такава. Той не скри, че се надява и кметът на Общината да вземе отношение по въпроса.

Кметът на Сталево Панчо Панушев също изрази своите опасения, че спокойствието и мирът в селото ще бъдат нарушени. Той призна, че е изпратил протестна декларация до министър Делян Добрев.

-         Изграждането на кариерата ще засегне и местността „Хасара”, която е и паметник на културата от национално значение – заяви Панушев.   

Единствените, които засега ни подкрепиха в борбата с инвестиционното намерение на „АС – Стоунс” са Общинския съвет и Историческия музей, каза още кметът на Сталево.