1990 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка