Открита процедура за строителство

 

 

 

Наименование:

Открита процедура с предмет: „Изграждане на техническа инфраструктура на територията на бивша консервена фабрика, Етап І – Второстепенна улица от о.т. 1220 до бул. „Г. С. Раковски”, Етап ІІ – Второстепенна улица от о.т. 1224 до о.т. 1212 по КК на град Димитровград”, Община Димитровград.”

Процедура:

Открита процедура

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2014-0005

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

14.07.2014 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

21.07.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 22.07.2014 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата: dokumentacia Romen Rolan.zip

 

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 23.06.2014 г.

 

Файлове: