Открита процедура за услуга


 

Наименование:

„Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2013/2014 година”, както следва:

           - Обособена позиция № 1: Район с.Райново, с. Долно Белево, с. Злато поле, с. Малко Асеново, с. Голямо Асеново,  с. Радиево, с. Бряст, с. Длъгнево и с. Здравец с обща дължина на улична мрежа 76,5 км и общинска пътна мрежа - 37,3 км или общо за зимно поддържане 113.8 км;

           - Обособена позиция № 2: Район с. Брод с обща дължина на улична мрежа 14,6 км или общо за зимно поддържане 14.6 км;

           - Обособена позиция № 3: Район с. Черногорово с обща дължина на улична мрежа 16,0 км или общо за зимно поддържане 16.0 км;

           - Обособена позиция № 4: Район с. Воден с обща дължина на улична мрежа 7,2 км или общо за зимно поддържане 7.2 км и общинска пътна мрежа 10 км. или общо за зимно поддържане 17.2 км;

           - Обособена позиция № 5: Район с. Каснаково с обща дължина на улична мрежа 8,2 км и общинска пътна мрежа - 2,8 км или общо за зимно поддържане 11.0 км;

           - Обособена позиция № 6: Район с. Сталево и с. Скобелево с обща дължина на улична мрежа 23,9 км, общинска пътна мрежа - 9,5 км и републикански път III-807, частично – 7,3 км или общо за зимно поддържане 40.7 км;

           - Обособена позиция № 7: Район с. Великан с обща дължина на улична мрежа 4,0 км и общинска пътна мрежа - 2,3 км или общо за зимно поддържане 6.3 км;

           - Обособена позиция № 8: Район гр. Меричлери с обща дължина на улична мрежа 15,0 км и общинска пътна мрежа - 8,0 км или общо за зимно поддържане 23.0 км;

           - Обособена позиция № 9: Район с. Крепост с обща дължина на улична мрежа 20,0 км и общинска пътна мрежа - 2,9 км или общо за зимно поддържане 22.9 км;

           - Обособена позиция № 10: Район с. Ябълково, с. Горски извор и с.Светлина с обща дължина на улична мрежа 55,3 км, общинска пътна мрежа – 17,1 км.  или общо за зимно поддържане 72,4 км;

           - Обособена позиция № 11: Район с. Крум с обща дължина на улична мрежа 8,1 км и общинска пътна мрежа - 5,0 км или общо за зимно поддържане 13,1 км;

           - Обособена позиция № 12: Район с. Добрич с обща дължина на улична мрежа 15,4 км и общинска пътна мрежа - 4,6 км или общо за зимно поддържане 20.0 км;

           - Обособена позиция № 13: Район с. Върбица с обща дължина на улична мрежа 14,0 км и общинска пътна мрежа - 4,6 км или общо за зимно поддържане 18.6 км;

           - Обособена позиция № 14: Район с. Бодрово с обща дължина на улична мрежа 13,8 км или общо за зимно поддържане 13.8 км;

           - Обособена позиция №15: Район с. Странско с обща дължина на улична мрежа 12,0 км и общинска пътна мрежа - 4,6 км или общо за зимно поддържане 16.6 км;

 

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2013-0015

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

28.10.2013 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

04.11.2013 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 05.11.2013 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата: dokumentacia_zimno_2013-2014.zip

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 07.10.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

            На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената от община Димитровград процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2013/2014 година” с 15 обособени позиции, ще се извърши на 15.11.2013 г. (петък) от 10:30 часа в сградата на община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, заседателна зала на ІІ етаж.


Файлове: